André van der Goes draagt het voorzitterschap over aan Ron Zee

Na 7 jaar als voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds (BIZ) draag ik op 31 december het voorzitterschap over aan de vice voorzitter Ron Zee.

Op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur zal ik nog voor een bepaalde tijd als algemeen bestuurslid en adviseur aanblijven. Dit om de continuïteit te waarborgen en gebruik te maken van de door mij opgedane kennis in de afgelopen jaren met de BIZ en alles wat daarmee te maken heeft.

Ik heb het altijd met veel liefde en met volledige inzet gedaan omdat ik er heilig van overtuigd ben dat de BIZ een fantastisch instrument is om gezamenlijk met een geringe eigen bijdrage te werken aan een schoon, heel, veilig en duurzaam bedrijventerrein. Tot nu toe hebben we gezamenlijk een bedrag van € 1,2 miljoen hierin geïnvesteerd.

Ook mag ik me gelukkig prijzen dat ik in de afgelopen 7 jaar heb mogen samenwerken met eveneens zeer gemotiveerde medebestuursleden.
Daarnaast worden we ondersteund door een drietal professionele organisaties, als Parktrust (u kent hem ongetwijfeld onze parkmanager Ron Verhage), Secretariaat Online/J&M en het accountantskantoor Boutkan.
En in dit verband wil ik ook zeker de goede samenwerking met een aantal afdelingen van de Gemeente Westland noemen. Want uiteindelijk is de BIZ een samenwerking tussen het bedrijventerrein en de gemeente.

Ik maak hierbij van de gelegenheid gebruik om nog eens een opsomming te geven van een aantal activiteiten die we zonder de BIZ nooit hadden bereikt:
– Het aanstellen van een Parkmanager.
– Het aanleggen van een glasvezelkabel.
– Het plaatsen van camera`s verspreid over de terreinen.
– Het plaatsen van webcams (hiermee kunt u de files in de gaten houden)
– Reconstructie van De Lierseweg.
– Reconstructie van de Westlandseweg met voorrangskruisingen
– Aanpassing van de rotonde voor Wateringseveld.
– De surveillancedienst voor de nachtelijke uren.
– Onderhoudscontracten voor maaien en schoonhouden trottoirs.
– Onderhoudscontract met Patijnenburg voor het verwijderen van zwerfvuil.
– Het uitvoeren i.o.m. de Provincie en Gemeente van duurzaamheidsprojecten.
– Het instellen van een parkeerverbod op de Naaldwijkseweg.

Voor de komende jaren staan nog op de planning de reconstructie van de Monsterse- en Maaslandseweg, snelheid beperkende maatregelen op de Westlandseweg, groot onderhoud door de Gemeente aan de Vlasser en gelijktijdige verdere aanpassingen aan de rotonde van Wateringseveld en er wordt bekeken of het mogelijk is een trottoir op BWC te realiseren waarbij dan tevens de parkeervakken anders gepositioneerd zullen worden. En natuurlijk wordt er ook nog aan een aantal andere zaken gewerkt om het e.e.a. op de de bedrijventerreinen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Ik wil u allen hierbij oproepen om voor het algemeen belang, maar ook voor uw eigen belang actief mee te blijven doen met de BIZ en ik hoop dat u deze in de toekomst zult blijven omarmen.

Ik wens u allen zowel in privé als zakelijk het allerbeste toe en hele fijne gezellige feestdagen en voor het komend jaar veel zakelijk succes.

Uw aftredend voorzitter,

André van der Goes

Plaats een reactie