BIZ komende vijf jaar gecontinueerd!

Uit de draagvlakmeting van de gemeente blijkt dat er genoeg animo is om de BIZ de komende vijf jaar voort te zetten. De Bedrijven Investerings Zone (BIZ) streeft naar een schone, duurzame, veilige en goed bereikbare openbare ruimte. Het belang van de BIZ is in de afgelopen periode via een promotiecampagne onder de aandacht gebracht bij de ondernemers.

Voorzitter Stichting Ondernemersfonds BWP, André van der Goes licht toe: “Naast de promotiecampagne heeft het bestuur de nodige inspanningen moeten leveren om de voordelen en het belang van de BIZ uit te dragen. banner-iconen (1)Vanuit het bestuur en de werkgroepen zullen de ondernemers de komende vijf jaar dan ook beter geïnformeerd worden over wat de BIZ voor hen kan betekenen, naast de reguliere berichten van Parkmanager Ron Verhage en het bestuur. Begin 2016 zullen de ondernemers uitgenodigd worden om tijdens een bijeenkomst de dialoog met ons aan te gaan om verbeteringen door te voeren.” De BIZ zal in blijven zetten op de pijlers Schoon, Bereikbaar, Duurzaam en Veilig.

Promotietour

promodamesGewapend met promotiemateriaal ging het bestuur samen met het promotieteam op pad om ondernemers te motiveren om voor de BIZ te stemmen en de toegevoegde waarde van de BIZ onder de aandacht te brengen. In een opvallend bestickerde auto met gigantisch rood stempotlood waren zij niet te missen en werden de ondernemers verrast door de afvaardiging die bij hen aanklopte, waaronder bij de gebroeders Van der Meer van Meerdeur. Gilbert van der Meer: “Wij staan volledig achter de BIZ en alle pijlers die ze vertegenwoordigen. Wij stemmen volmondig ja voor de BIZ.” Klik hier voor de volledige foto-impressie. Ook waren er ondernemers die de poster ‘Ik stem voor de BIZ!’ voor het raam hebben opghangen. Zo was de poster te zien bij CaTeC, Verschoor Groep en Lan Solutions. Klik hier voor de foto-impressie.

BIZ Magazine

Tijdens de promotietour ontvingen ondernemers van bedrijventerrein Wateringseveld, Zwethove en WBC het BIZ magazine, klik hier. Deze speciale uitgave staat in het teken van de Bedrijven Investerings Zone. Veel ondernemers zijn hierbij betrokken en dat dit zijn meerwaarde heeft bewezen blijkt wel uit de resultaten die de BIZ de afgelopen vijf jaar heeft behaald. U kunt in het magazine diverse interviews met ondernemers lezen over deze resultaten.

Inzet op thema’s door gezamenlijke aanpak

Menig ondernemer kan zich vinden in de pijlers van de BIZ – Schoon bedrijventerrein, Bereikbaarheid, Duurzaamheid en Veiligheid – en de gezamenlijke aanpak. Zo ook de heer van Berchum van Gakon en Pieter Dekkers van Zeeuw & de Zeeuw. Dekkers: “Samen kun je verloedering aanpakken. Bij andere bedrijventerreinen zie je dit wel en ik denk dat de BIZ hier op dit gebied een actieve bijdrage levert. Laten we verloedering voorkomen door gezamenlijk voor de BIZ te stemmen.”Dick van Veelen van Vis en de Haas sluit zich daarbij aan: “Wij geloven in ketensamenwerking. Zo gaan wij als onderneming te werk, maar de BIZ ook. Samen bereik je meer.” Marc van Buijtene van Van Vliet Contrans vult aan: “Zonder samenwerking heb je geen toekomst. Naast het gezamenlijk zeeuw en zeeuwaanpakken van problemen, creëer je ook saamhorigheid.” De gezamenlijke aanpak heeft ook op andere fronten voordelen. Jan Vrij van AH Vrij is van mening dat het maatschappelijk belang ook meetelt: “Als ondernemer vind ik dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor de omgeving waarin je werkt. Door voor de BIZ te stemmen, kun je dit met elkaar realiseren.” Een van de belangrijkste speerpunten van de BIZ is bereikbaarheid. De komende tijd gaat de BIZ aan de slag met de verdere bereikbaarheid en ontsluiting van het terrein. Door de openstelling van de A4 richting Rotterdam krijgt de N211 veel meer verkeer te verwerken. Door tijdig aan te sluiten bij de besprekingen met de provincie hebben we inspraak in de afsluitingen en de aanpassingen van de N211.

André van der Dussen van Blansjaar heeft nu al profijt van de inzet van de BIZ: “Blansjaar werkt met enorme machines en kranen waar we veel ruimte op de weg voor nodig hebben. Door inzet van de BIZ is inmiddels een aantal rotondes en lantaarnpalen verplaatst. Daardoor kunnen wij iets ruimere bochten nemen en voorkomen we extra slijtage aan de banden.” Lees meer

Een van de meest grootschalige en behaalde doelen van de BIZ is de realisatie van het glasvezelnetwerk. Een samenwerking van BIZ/SO BWP, DB Telecom en KPN maakte de overstap naar glasvezel voor ondernemers financieel zeer aantrekkelijk. Ook Herman Batist van Batist Westland maakt inmiddels gebruik van het glasvezelnetwerk: “Sinds onze aansluiting op het glasvezelnetwerk kunnen we DWG-tekeningen en fotobestanden sturen en ontvangen. Dit zijn vaak grote digitale bestanden die nu probleemloos en snel heen en weer gaan. Daardoor kunnen we sneller met onze relaties communiceren.”  Lees meer

Pijler Veiligheid van belang bij ondernemers

banner-icoon-veilig-375Naast een representatief bedrijventerrein speelt het thema Veiligheid bij veel ondernemers een belangrijke rol om voor de BIZ te stemmen. Zoals voor Thomas Collington van Verkade Klimaat en Edwin van den Acker van APH Techniek. Van Den Acker: “Veiligheid is voor ons een belangrijke pijler. Zo hebben wij hier rondom het pand camera’s hangen. Gezamenlijk kun je dit op het bedrijventerrein oppakken en werken aan een representatief en veilig gebied.”

Parkmanager Ron Verhage is vast aanspreekpunt voor de ondernemers, schakelt met de gemeente Westland en vormt de ogen en oren op de bedrijventerreinen. Hij controleert de terreinen wekelijks op een goede uitstraling, leefbaarheid en veiligheid. Linda Kwanten van Makro Wateringen schakelde de hulp van Verhage afgelopen jaar in: “We hebben als Makro een intensieve samenwerking met de parkmanager, waarbij we al diverse malen op verzoek van de politie gebruik hebben gemaakt van het camerabeveiligingssysteem wat door de BIZ is opgezet. Zo konden we recent verdachten van een diefstal identificeren. Het bleek om een internationale bende te gaan. Door de contacten van de parkmanager kon onze zaak weer aan andere zaken in het land gelinkt worden. Veiligheid en een schone en nette werkomgeving zijn voor onze klanten én de medewerkers van Makro Wateringen van groot belang. Mede door inzet van de BIZ is dit de laatste jaren absoluut verbeterd.” Lees meer

Persoonlijke motivatie

Diverse ondernemers hebben een persoonlijke motivatie die hen beweegt om positief voor de BIZ te stemmen. Zo stemmen Henk en Mart van Adrichem van 3Bouw voor een betere parkeergelegenheid voor het bedrijfspand en is Henry Huiskens van Metazet positief gestemd over de BIZ vanwege de tussenberm die weg wordt gehaald mede dankzij hun bijdrage en dit de zaken ten goede doet. De BIZ heeft als doel om voor ondernemers de kwaliteit van de bedrijfsomgeving te verbeteren. De film met bijdrages van ondernemers, de parkmanager en het bestuur toont de toegevoegde waarde van de BIZ, klik hier voor de film. Lees hier tevens het businessplan, klik hier. In dit plan kunt u lezen wat we gezamenlijk willen financieren en welke begroting daarbij hoort.

Kritische noot

Jaap Mol van Ingenieursbureau Mol noemt zichzelf kritisch ten opzichte van de BIZ, maar besluit toch voor te stemmen. “Er blijven punten ter verbetering maar vanwege het goed werkende Parkmanagement worden toezicht en veiligheid gewaarborgd.” Voorzitter Stichting Ondernemersfonds BWP, André van der Goes vertelt: “We staan open om met ondernemers in gesprek te gaan over problemen en zaken waar zij tegenaan lopen. Daar is de BIZ immers voor in het leven geroepen. De komende vijf jaar hopen we de belangen van de ondernemers weer te mogen behartigen en nog beter in te spelen op de behoeften.”

Wethouder Duijvestijn: “Deze manier van samenwerken heeft absoluut meerwaarde.”

04072014 © Thierry Schut Fotografie sgravenzande, gemeentekantoor, college van B & W foto van wethouder theo duijvestijn Gemeente Westland iov J d Brabander

Theo Duijvestijn, wethouder van de gemeente Westland met onder meer Economische zaken in zijn portefeuille geeft aan dat de BIZ zijn nut wel bewezen heeft en dat dit nog maar het begin is van het BIZ-succes. Wat de Bedrijven Investerings Zone is en de belangrijkheid ervan, legt hij graag uit: “Ondernemers die samen verantwoordelijkheid nemen voor hun ondernemersgebied, dat is voor mij een BIZ. Deze manier van samenwerken heeft absoluut meerwaarde!

Ondernemers leveren op deze manier een bijdrage aan het parkmanagement in de meest brede zin van het woord. Of het nu een winkelgebied is of een bedrijventerrein, het ziet er beter uit als de ondernemers er zorg voor dragen. Juist door samenwerking ben je in staat zaken te realiseren op een bedrijventerrein of winkelgebied waar je individueel als ondernemer niet toe in staat bent. Plus dat er geen sprake is van freerider-gedrag! Dat is het uitgangspunt van een BIZ; samen de gemeenschappelijke kosten dragen.” Lees hier het volledige interview.

Er is groen licht gegeven voor vijf andere BIZ-initiatieven in het Westland. Zie het persbericht van de gemeente met een toelichting van wethouder Duijvestijn, klik hier.