Goed bezochte deelnemersadviesraad op 28 november 2017

Op dinsdag 28 november jl. genoten zo’n 25 ondernemers van een gastvrije ontvangst bij collega-ondernemer AH Vrij – Groen, Grond en Infra aan de Stoelmatter 41.

Rond 12.30 uur opende voorzitter André van der Goes de vergadering van de Deelnemersadviesraad. Alle eigenaren op de bedrijventerreinen vallend onder de BIZ ontvangen een uitnodiging voor deze adviesraad. Onderwerpen op het gebied van toegankelijkheid, bereikbaarheid, hoogstaand onderhouds- en beheersniveau en veiligheid kwamen aan de orde. Voldoende reden om, zeker wanneer u deze keer verhinderd was, er volgende keer bij te zijn. Uw stem telt!

Schoon

De presentatie van parkmanager Ron Verhage werd bijzonder goed ontvangen. Aan de hand van praktische voorbeelden en foto’s onderstreepte hij het belang van goed parkmanagement met aandacht voor schoon, heel en veilig. Elke week wordt door Ron een schouw gedaan van het gebied. Wanneer dumpingen als deze berg tegels worden aangetroffen, wordt melding gemaakt bij de gemeente om het materiaal weg te halenRon is elke maandag op het terrein aanwezig en bereikbaar via mail (parkmanager@bizwateringen.nl) en telefonisch (06 – 57549895).

Veilig

Ook de inzet van de camera’s leidt tot mooie resultaten. In totaal is al bijna 20 keer een aanvraag gedaan door ondernemers en politie om camerabeelden te bekijken in verband met diefstal, dumping van goederen en vernielingen. Beelden worden verstrekt wanneer de politie een vordering van de officier van justitie kan overleggen.

Security Direct is iedere nacht op het terrein aanwezig. Zij doen een regelmatige controle op de werking van de straatverlichting en reageren op meldingen van verdachte situaties en overlast. U kunt als ondernemer meehelpen aan het vergroten van de veiligheid door inzichtelijk te maken op welke manier uw bedrijf ’s nachts bereikbaar is bij onraad. Vanzelfsprekend kunt hiervoor de contactgegevens van uw eigen beveiligingsbedrijf zichtbaar op uw gevel plaatsen.

Tot slot

Na een toelichting op het financieel jaarverslag 2016 en de rondvraag geeft André van der Goes aan de Deelnemersadviesraad vandaag voor het laatst te hebben voorgezeten. Hij legt per 1 januari 2018 zijn functie als voorzitter neer en zal worden opgevolgd door Ron Zee. André blijft betrokken bij het bestuur als algemeen bestuurslid.

De aanwezigen bedanken André en het bestuur voor hun hun inzet en deskundigheid. Een van de aanwezigen: “Ik had me niet gerealiseerd dat er zo ontzettend veel verschillende onderwerpen behandeld worden binnen het bestuur van de BIZ. Complimenten voor de wijze waarop zij invulling geven aan het Businessplan 2016-2020.”.