banner-icoon-veilig-375

Productief overleg tussen burgemeester en bestuur

Het bestuur van onze BIZ heeft op 26 september jl. een productief overleg gevoerd met burgemeester Arends over de veiligheid en handhaving op de bedrijventerreinen.

Het bestuur heeft bij de burgemeester benadrukt dat veiligheid en handhaving hoog in het vaandel staan op onze bedrijventerreinen. Zo zijn er een aantal camera’s geplaatst, is er een parkmanager aanwezig en in de avond- en nachtelijke uren is er een surveillancedienst actief.

Ondanks deze inzet loopt het bestuur tegen een aantal hardnekkige problemen aan welke extra onder de aandacht zijn gebracht bij de burgemeester. Voor deze problemen is namelijk de medewerking van de gemeente Westland hard nodig.

Het gaat hierbij om o.a. de volgende problemen:

• Problematiek vrachtwagens;
(zoals het dubbel parkeren op niet-bedoelde parkeerplaatsen of het parkeren van brede voertuigen in te smalle straten.)
• Containers/aanhangers op de openbare weg;
• Het illegaal overnachten op de bedrijventerreinen;
• Besluiten van buurgemeenten;
(er zijn zorgen over besluiten van andere gemeenten, waaronder Midden-Delfland, om de witte postbusjes te gaan weren.)
• Illegale borden welke voor onveilige verkeerssituaties zorgen;
• Zorgen over de georganiseerde misdaad op de bedrijventerreinen;
(denk aan drugslaboratoria, transport, wapendiefstal, gasdiefstal, hennepkwekerijen e.d.)

Het bestuur kijkt terug op een constructief gesprek met de burgemeester en is positief gestemd dat er op korte termijn actie wordt ondernomen.
Blijkt dit niet het geval te zijn zal het Biz bestuur wederom het gesprek aangaan met de burgemeester.

In het kader van de georganiseerde misdaad op de bedrijventerreinen gaf de burgemeester de volgende boodschap nog mee voor bedrijven:

“Graag direct melden aan politie c.q. gemeente als er verdachte situaties zijn op de bedrijventerreinen. Mocht men dit vanwege grote angst niet durven, of zich te bedreigd voelen om dit te melden dan mag men altijd direct contact opnemen met de Burgemeester”

Het bestuur van de BIZ
Bedrijventerrein Wateringse Veld, Zwethove & WBC