Resultaten tevredenheidsonderzoek BIZ

Geachte ondernemers,

In de periode april tot en met juni is er kwantitatief en kwalitatief onderzoek verricht voor de BIZ. Hier deden 82 ondernemers aan mee. Dit onderzoek werd uitgevoerd om inzicht te verkrijgen over de tevredenheid en de behoeftes van de ondernemers op het bedrijventerrein in Wateringen. Uit het onderzoek kwamen een aantal belangrijke resultaten welke allemaal neergelegd zijn bij het bestuur van de BIZ. Zij probeert zo goed mogelijk aan alle behoeftes van de ondernemers te voldoen om samen een mooi bedrijventerrein te realiseren.

Allereerst kwam uit het onderzoek naar voren dat de 38% van de ondernemers niet weet wat de BIZ precies is en wat zij doet. Dit komt mede doordat er verschillende organisaties actief zijn op het bedrijven terrein, zoals de Vereniging Van Eigenaren, de gemeente Westland en de BIZ zelf. Uit het onderzoek bleek dat men niet precies weet wie wat doet en wie voor welke zaken verantwoordelijk is. Om het informatietekort van de ondernemers op te lossen, zal er binnenkort op de website een artikel te vinden zijn over de verschillende organisaties op het bedrijventerrein en hun specifieke taken. Houd de website dus goed in de gaten. Bovendien is er een nieuw contactenbestand gemaakt met alle ondernemingen op het bedrijventerrein. Met deze gegevens hoopt de BIZ zo veel mogelijk ondernemers te kunnen bereiken doormiddel van hun nieuwsbrief. Uit het onderzoek bleek namelijk dat 77% van de ondernemers aangaf dat zij op de hoogte gehouden willen worden via deze nieuwsbrief. Deze is vernieuwd met een frisse lay-out en meer informatieve content. Het bestuur hoopt hiermee te bereiken dat nog meer ondernemers de nieuwsbrief gaan lezen. Mocht u de nieuwsbrief nog niet ontvangen, klik hier om u aan te melden.

Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat de ondernemers het kwartiel grafiekaspect ‘veiligheid’ het allerbelangrijkst vinden. 42% van de ondernemers wil graag een surveillancedienst in de nachtelijke uren. Echter, de veiligheid heeft niet alleen te maken met de ‘criminaliteit’, maar ook met de veiligheid in het verkeer. Op dit moment vinden de ondernemers de veiligheid op het terrein matig. Er wordt te hard gereden en de vrachtwagens zijn ook een struikelpunt voor veel ondernemers. 42% heeft gemiddeld tot vaak last van verkeerd geparkeerde vrachtwagens.

Na het aspect ‘veiligheid’ vinden de ondernemers bereikbaarheid erg belangrijk. 52% van de ondernemers is ontevreden tot matig tevreden over de bereikbaarheid van het terrein. Dit komt voornamelijk doordat er maar één uitrit is om van het terrein af te komen. Hierdoor staan ondernemers te lang in de file en zijn ze bang dat zij bij nood niet snel genoeg weg kunnen komen. Een tweede uitrit is dan ook erg gewenst. Het bestuur van de BIZ heeft deze kwestie gehoord en is druk bezig met het bekijken van de mogelijkheden.

Grafiek 1

Het aspect ‘schoon’ blijkt het grootste probleem te zijn op het WBC terrein. Hier zitten een aantal ondernemingen die veel consumenten ontvangen, wat extra rommel met zich meebrengt. Op de andere terreinen blijkt dat 65% van de ondernemers tevreden tot zeer tevreden is over de netheid van het terrein.

Grafiek 2


Naamloos
Ik wil de respondenten van het onderzoek hartelijk danken voor de deelname aan het tevredenheidsonderzoek van de BIZ. Dankzij u kon ik een mooi rapport samenstellen met nuttige resultaten en adviezen. Ik hoop van harte dat de resultaten uit het onderzoek beide partijen zullen helpen, want samen zorgen wij voor een kwalitatief hoogstand bedrijventerrein.