banner-icoon-schoon-375

Schoon

Wekelijks wordt er door het parkmanagement een schouwronde over de bedrijventerreinen Wateringse Veld, Zwethove en het WBC gehouden. Dit om achtergelaten goederen of zwerfvuil dat in de sloten en in de straten van ons bedrijventerrein is terecht gekomen te traceren.

Vervolgens worden door medewerkers van v. Patijnenburg regelmatig werkzaamheden uitgevoerd om zwerfvuil op de bedrijventerreinen weg te ruimen. Vanuit de BIZ is een overeenkomst met v. Patijnenburg afgesloten om dit afval regelmatig te verwijderen. Door de geweldige inzet van deze mensen liggen de bedrijventerreinen er steeds weer netjes bij.

Vaak worden overvolle containers aangetroffen waar vervolgens het vuil makkelijk uitwaait. Dit waait over het terrein waardoor het werk teniet wordt gedaan! De vraag is dan ook om bijvoorbeeld de open containers niet tot de rand vol te gooien maar laat deze tijdig legen.
Zwerfvuil 4

Tevens worden regelmatig werkzaamheden uitgevoerd betreffende het schoonmaken van de goten en het bestrijden van het onkruid op de verharding.

Mocht u zwerfvuil of andere dergelijke zaken aantreffen, neem dan direct contact op het met de parkmanager Ron Verhage onder telefoonnummer: 06-57549895 of via parkmanager@bizwateringen.nl.

De parkmanager kan dan zorgen dat het vuil weggehaald wordt of dat er een onderzoek naar de veroorzaker wordt ingesteld.

patijnenburg

De mensen van v. Patijnenburg hebben weer veel zwerfvuil “weggeprikt”.