banner-icoon-veilig-375

Cameratoezicht bedrijventerreinen Wateringen

Om alle toegangswegen van de bedrijventerreinen Zwethove, Wateringse Veld en WBC beter in de gaten te kunnen houden, hebben de lokale bedrijven op deze terreinen vanuit de BIZ Stichting opdracht gegeven om het terrein te beveiligen met camera’s.

Door de aparte vorm van het gebied (3 geschakelde terreinen) was het een uitdaging om tot een gedegen plan te komen. Daarnaast zijn er op de markt zeer veel verschillende producten te verkrijgen en zijn er diverse commerciële partijen. Vandaar dat de werkgroep camerabeveiliging in samenwerking met ParkTrust voorafgaand aan de werkzaamheden eerst een cameraplan heeft opgesteld waarna een uitvraag is gedaan aan 6 lokale partijen. Parktrust is actief op meerdere bedrijventerreinen en beheerd camerasystemen in Zoeterwoude, Zwijndrecht, Dordrecht en Gouda.
Ron Verhage 2.2

Na een weloverwogen beoordelingstraject van ingekomen offertes is het werk gegund aan Intralectric. Zij had conform cameraplan de beste aanbieding, diverse referenties op andere bedrijventerreinen en bood 3 jaar onvoorwaardelijke garantie op het systeem.

In totaal zijn er 12 masten met 16 camera’s geplaatst. Hiermee worden alle entrees van het terrein bewaakt. De initiële opzet was om het camerasysteem geheel draadloos op te zetten. Door een aantal technische factoren is besloten om een gedeelte draadloos en een gedeelte bekabeld (glasvezel) uit te voeren. Het systeem is geprogrammeerd en ingesteld volgens protocol. Het voldoet hiermee aan alle eisen op het gebied van de privacy wetgeving. Klik hier voor het protocol: Protocol Camerabeveiliging

Andere betrokken partijen zijn de gemeente Westland en netbeheerder en energieleverancier Westlandinfra welke het systeem van 230V spanning heeft voorzien. De firma Engelsman heeft de benodigde 2 kilometer aan graafwerk op zich genomen nadat eind februari de vergunning door de gemeente Westland is goedgekeurd.

De firma Intralectric heeft tegelijkertijd met de werkzaamheden van Engelsman 12 stuks cameramasten geplaatst. De eerste 2 camera’s staan bij de hoofdentree van WBC en Zwethove, ter hoogte van Beheer & Exploitatie Zuid West (voorheen Hotel Groenflex). Verderop op het terrein staan op een aantal strategische posities nog 6 cameramasten. Lees meer: Camerabeveiliging Wateringen

camera-bewaking_kleinOp 19 september 2013 was het dan zover, het camerasysteem is in werking gesteld.
Burgemeester Sjaak van der Tak verrichte de officiële ingebruikstelling.

Lees hier het volledige artikel (bron; Het Hele Westland):
Camerasysteem bedrijventerrein uitgerold