banner-icoon-veilig-375

Contract Surveillance

ondertekend door BIZ Wateringen en Security Direct

Vanuit de BIZ Wateringen is een overeenkomst gesloten met Security Direct voor het rijden van surveillancerondes op wisselende tijden. In deze rondes wordt gekeken naar onder andere verdachte situaties, het goed afgesloten zijn van deuren, ramen en hekwerken en (poging tot) vandalisme, inbraak, vernieling en dergelijke. Hiervan wordt verslag gedaan aan het bestuur van de BIZ Wateringen.

De surveillancewagens van Security Direct zijn voorzien van een EHBO-koffer, AED en schuimblusser zodat er indien nodig bij een calamiteit direct gehandeld kan worden.

Met deze overeenkomst zet de BIZ Wateringen een belangrijke stap voor (nog) meer veiligheid op de bedrijventerreinen WBC, Zwethove en Wateringse veld.

Alarmopvolging

Met Security Direct zijn voor alarmopvolging speciale voorwaarden overeengekomen voor ondernemers op WBC, Zwethove en Wateringse veld. Hiervoor is geen abonnementsgeld verschuldigd. Alleen de opvolging wordt in rekening gebracht, tegen een gereduceerd uurtarief. Voor informatie en het afsluiten van een dergelijk contract met Security Direct kunt u contact opnemen via info@security-direct.nl of via 06 – 57 008 040.

Diensten alarmopvolging Security Direct:

7661dbee-8a01-4698-af8c-f08b0fb5115b
– Opening- en sluitronden
– Controle ronden op wisselende tijden
– Brand- en sluitronden
– Sleutelbeheer
– Objectbeveiliging
– Ad-Hoc diensten