De voordelen van werkgroepen

In het Businessplan 2016-2020 zijn een aantal activiteiten opgenomen die het bestuur in deze periode van de BIZ op de drie bedrijventerreinen wil uitvoeren. Dit noemen we prioriteiten. In dit Businessplan wordt per prioriteit een eerste uitwerking gemaakt van de aanpak als onderdeel van het Ondernemersfonds. Hiermee worden dus de hier reeds genoemde activiteiten bedoeld:

1. Toegankelijkheid en bereikbaarheid van het bedrijvengebied;
2. Kwalitatief hoogstaand onderhouds- en beheers niveau;
3. Een veilig bedrijvenpark.

Om deze prioriteiten verder uit te werken zijn er een drietal werkgroepen samengesteld. Het voordeel hiervan is dat de leden van de werkgroep zich in een klein comité kunnen richten op een speciaal werkgebied als onderdeel van de BIZ. Bij de samenstelling van de werkgroep en de aanstelling van de leden is er ook gekeken naar de kwalitatieve kennis en betrokkenheid van de afzonderlijke leden. Vanaf deze plaats wenst het bestuur de leden van de werkgroepen dan ook heel veel succes en hopen dat zij ook deze periode weer heel veel kunnen toevoegen aan onze bedrijventerreinen met betrekking tot de kernwaarden Schoon, Bereikbaar, Duurzaam, en Veilig.

banner-iconen (1)