Wat is het verschil tussen de VVE en de BIZ?

VVE

Bij een VVE is men verantwoordelijk voor onderhoudswerkzaamheden aan het gezamenlijke pand/panden en heeft een onderhoudsplicht voor het eigen terrein. Hiertoe dient men over een ‘meer jaren onderhoudsplan’ (MJOP) te beschikken. Door de aankoop van een “appartement” (unit) is men automatisch (van rechtswege) lid van die vereniging.

Bedrijvenvereniging Inter Wateringen

Een vereniging bestaat uit een aantal ondernemers die zich met een bepaald doel georganiseerd hebben. Naast belangenbehartiging van de (vrijwillig) aangesloten leden is het hoofddoel van de vereniging het netwerken met collega-ondernemers, bedrijfsbezoeken etc.

De Stichting Ondernemersfonds (de BIZ)

Een BIZ is uitdrukkelijk van én voor ondernemers en kan alleen op basis van een initiatief van ondernemers (bij ons dus de BVIW) zelf worden opgezet.
Als een BIZ ondersteunt wordt door de Gemeente en aan een daartoe wettelijke draagvlakmeting heeft voldaan, dan is de Stichting Ondernemersfonds een feit. Elke ondernemer gevestigd in de betreffende BIZ-zone is verplicht om naar rato zijn bijdrage in dit fonds te leveren. Deze wordt door de Gemeente middels een opslag op de OZB belasting geheven en in het BIZ fonds gestort. Voor de lopende periode van de BIZ van 2016-2020 is een Businessplan opgesteld volgens de wensen van de ondernemers waarin de activiteiten staan beschreven die men graag zou willen uitvoeren. De volgende verantwoordelijkheden volgden hieruit.

De BIZ..

..is mede verantwoordelijk voor het onderhoud aan de openbare terreinen;
..is verantwoordelijk voor Veiligheid-voorzieningen zoals camera’s;
..doet aanpassingen aan de Infrastructuur in samenwerking met de gemeente;
..is verantwoordelijk voor de parkmanager;
..realiseert projecten ter verbetering van de kwaliteit van de drie industrieterreinen.

‘Een voordeel van deze manier van werken is dat we gezamenlijk in staat zijn om daar waar nodig, (grote) investeringen te doen in het openbaar gebied, ten behoeve van onze drie bedrijventerreinen.

Om de 5 jaar wordt een nieuwe draagvlakmeting gehouden om de BIZ, met al zijn positieve activiteiten voor de bedrijventerreinen, te kunnen continueren.’