Werkgroep Veiligheid bedrijventerrein Wateringse Veld, Zwethove en WBC

Maandag 19 maart 2018 was het weer tijd voor een overleg met de werkgroep Veiligheid. Alle partijen binnen de veiligheidsketen waren bij dit overleg aanwezig. Vanuit alle disciplines werden verschillende zaken bekeken.

De nieuwe buurtagenten werden bijgepraat over wat er allemaal speelt op het terrein en wat voor “instrumenten” er allemaal op het bedrijventerrein worden ingezet om de bedrijventerrein “schoon, heel en veilig” te houden. Zo werd ook de toename van het aantal aangetroffen lege slagroompatronen besproken. Vindt u dergelijke zaken neem dat altijd contact op met het parkmanagement. Ron Verhage, parkmanager@bizwateringen.nl

Vanuit het oogpunt van brandveiligheid was ook de brandweer aanwezig. Security Direct treft in de nachtelijke uren steeds meer situaties aan die zorgen voor brandgevaarlijke situaties. We kunnen hiermee o.a. denken aan open vuilcontainers tegen panden aan. Tevens werd bijvoorbeeld de bereikbaarheid van panden besproken. Door geparkeerde voertuigen, aanhangwagens en bijv. geplaatste containers is het voor de brandweer af en toe lastig om panden te bereiken. Het advies is dan ook om goed uw directe omgeving te bekijken of uw pand bij een calamiteit bereikbaar is.

Vanuit de gemeente Westland waren er twee BOA’s en de Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht aanwezig. Met hen is o.a. besproken wat te doen met bewoning op het terrein en de groei van het aantal langdurig gestalde vuilcontainers en aanhangwagens binnen het gebied. Voor de aanpak van deze zaken zijn diverse afspraken gemaakt.

Tevens waren de mannen van de surveillancedienst van het bedrijventerrein (Security Direct) aanwezig en vanuit het bestuur Ron Zee en Edwin van den Acker.

Mocht u zaken op het terrein aantreffen die bij één van deze partijen thuishoort. Neem dan altijd contact op met de parkmanager van het terrein. Hij neemt contact met u op om dergelijke zaken met u door te nemen.

Dit is Ron Verhage, telefoon: 06-57549895.
Email: parkmanager@bizwateringen.nl
Website: www.bizwateringen.nl