Bereikbaarheid

Bereikbaarheid en ontsluiting van de terreinen staat hoog op de agenda. Er is al veel gedaan en er moet nog veel gebeuren.

Actiepunten

  • Wildparkeren is vele jaren een hot item geweest bij de lobby met Gemeente Westland. Inmiddels is de  Algemene Politie Verordening (APV) van kracht, zodat gehandhaafd kan worden.
  • In de periode 2012-2015 is de A4 richting Rotterdam aangelegd. Het BIZ-bestuur was actief aanwezig bij besprekingen met de provincie en heeft inspraak gekregen bij de aanpassingen aan de N211.
  • Na overleg met een aantal betrokken bedrijven, is in samenwerking met Gemeente Westland de herinrichting van de Lierseweg, Westlandseweg, Monsterseweg en Maaslandseweg gerealiseerd. 
  • De rotonde bij de Vlasser is op verzoek van diverse bedrijven vergroot, zodat vrachtwagens de bocht ruimer kunnen nemen.
  • Alle bedrijven die onder het gebied van BIZ Bedrijventerreinen Wateringen vallen kunnen inmiddels gebruik maken van glasvezel.
IMG 1392

Calamiteitenlus

Als het verkeer richting de N211 stil komt te staan vanwege een calamiteit, treedt een noodscenario in werking. De pollers bij de Maasdijkseweg en de Hoefsmid gaan dan omlaag, zodat het verkeer een uitvalsroute heeft. Tegelijkertijd wordt er automatisch een melding gestuurd naar parkmanager Ron Verhage en naar Gemeente Westland, zodat er met spoed verkeersregelaars en een coördinator ingezet kunnen worden.

IMG 1397

Webcam

Op de drie belangrijkste ontsluitingsroutes van de terreinen zijn webcams geïnstalleerd. Zo kunnen ondernemers en werknemers 24/7 de verkeersdrukte in de gaten houden en daarop anticiperen.

IMG 1399