Samen zorgen we voor veiligheid, bereikbaarheid en orde op de terreinen.

 Wilt u een melding maken van:

  • Onveilige situatie
  • Illegale activiteiten
  • Problemen bereikbaarheid
  • Parkeeroverlast
  • Vandalisme
  • Zwerfafval
  • Afvaldumping
IMG 1406

Contact

Parkmanager Ron Verhage
06-57549895
parkmanager@bizwateringen.nl

Terreinagenten
Romy Duijvestijn & Bas Riksen
0900 – 8844

Secretariaat
Stichting Ondernemersfonds BWP
Postbus 525
2700 AM Zoetermeer
secretariaat@bizwateringen.nl

IMG 1392