Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg die wij aan deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Het gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.  

De informatie op de website wordt periodiek bijgewerkt en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht.  

Bezoekers van de website mogen zonder onze toestemming geen informatie die op deze website is opgeslagen openbaar maken of kopiëren. Hieronder valt ook het reproduceren van informatie en/of delen van informatie door publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.   

Referentie-informatie. Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van informatie verkregen via de website.  

De website voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden of worden verkocht aan deze bureaus, behalve op verzoek van de officiële autoriteit waar daar een geldige reden voor is, zoals overtreding van de wet.