Duurzaam

Er is een toenemende vraag naar duurzaamheid in het bedrijfsleven.  De BIZ heeft in samenwerking met MKB Nederland stappen gezet om energiebesparing ter realiseren door het aanbieden van een energiescan, collectieve inkoop van zonnepanelen en ledverlichting.

Zonnepanelen

In samenwerking met MKB-Nederland is BIZ-bedrijventerreinen Wateringen een Green Deal project gestart met als doel een energiebesparing van 20% te realiseren. Onderdeel van dit project was een collectieve inkoopactie van zonnepanelen en (led)verlichting.

Inmiddels gaan veel bedrijven over op elektrisch vervoer. Om meer oplaadpunten te realiseren, zal ook de infrastructuur aangepast moeten worden. Gemeente Westland speelt hier een rol in. De BIZ kan ondersteunen bij collectieve initiatieven en het aanvragen van subsidies.

Meer weten? Mail secretariaat@BIZwateringen.nl.

IMG 1378