Wateringveldseweg afsluiting 5 juli vanaf 9:00 uur

240626BIZ Weekendafsluiting 5 juli

Tijdens de weekendafsluiting van 5 juli 9:00 uur tot en met maandag 8 juli 4:00 uur wordt ook de Wateringveldseweg deels afgesloten, zodat we rekening moeten houden met een andere ontsluitingsroute. Op het kaartje hieronder is duidelijk te zien welke routes beschikbaar zijn. 

Van vrijdagavond tot maandagochtend is ook de N211 Wippolderlaan afgesloten. 

De afsluitingen hebben te maken met zowel reguliere asfaltwerkzaamheden als met de voorbereidingen voor de herinrichting van de N211 Wippolderlaan. 

Extra omleidingsroute voor vrachtverkeer 
Er is een extra omleidingsroute uitsluitend voor vrachtverkeer met een maximale aslast van 15 ton. Het verkeer wordt via de Laan van Wateringseveld verder begeleid naar de N211. De route loopt via het bruggetje van de Hoefsmid naar parkeerplaats Sylvian Poonsstraat (zie kaart hieronder). Op deze parkeerplaats staan borden en verkeersregelaars (tussen 10:00 en 22:00) om u verder te begeleiden. Let op: er geldt een parkeerverbod voor vrachtwagens op de Hoefsmid.


Wij raden u aan de omleidingskaart voor de afsluiting van de Wateringseveldweg aan uw leveranciers mee te geven. U kunt de omleidingskaarten en extra informatie over de weekendwerkzaamheden vinden op de website www.n211wippolderlaan.nl en in de BouwApp.

Het autoverkeer wordt omgeleid volgens de route die eerder werd toegepast bij de afsluiting van de N211 Wippolderlaan.

Wat merkt u er verder van?
Tijdens de werkzaamheden kan er geluid- en stofoverlast ontstaan voor de directe omgeving. Voor
zover mogelijk worden maatregelen getroffen om de overlast te beperken.

Meer informatie over de aan te leggen duiker, de asfaltwerkzaamheden en de omleidingen vindt u op de website www.wippolderlaan.nl