Brandbrief aan Gemeente Westland over parkeeroverlast

230328 parkeeroverlast vrachtwagens

Samen met de parkmanager is het bestuur al jaren bezig om parkeeroverlast van containers en vrachtwagens,  beschadigingen van lantaarnpalen en verzakte bestrating op onze BIZ-terreinen tegen te gaan. Het wachten was op het aanwijsbesluit. Maar sinds het besluit van kracht is, is de overlast alleen maar toegenomen. Ondanks vele gesprekken en communicatie met de gemeente, nemen de meldingen toe en is de overlast groot. Reden voor het bestuur om een e-mail naar de gemeente Westland te sturen, die we hieronder met u delen. 

 

Geachte heren, dames,

Al jaren zijn wij bezig om de parkeeroverlast van containers en vrachtwagen en beschadigingen van lantaarnpalen en bestrating (verzakkingen) op onze BIZ-terreinen tegen te gaan. Het wachten was op het aanwijsbesluit. Niet alleen voor ons maar juist ook om onnodige kosten voor gemeente Westland  te voorkomen.

Het aanwijsbesluit is nu ruim een jaar van kracht, maar de parkeeroverlast is sindsdien alleen maar erger geworden. Een aantal bedrijven heeft maling aan de verbodsborden en parkeert alle vrachtwagens waar het hen maar uitkomt.

Er wordt niet opgetreden tegen deze overlast. Sterker nog, het trekt steeds meer buitenstaanders aan met alle gevolgen van dien (illegale praktijken zoals verdovende middelen smokkel etc.).

Op het bedrijventerrein gevestigde transportbedrijven die zich wél aan de regels houden, worden gedwongen een eigen terrein voor opslag van hun vrachtwagens te huren. Dit is niet uit te leggen en neigt naar concurrentievervalsing.

De eigenaren en huurders op onze BIZ-terreinen kunnen zelf hun auto’s niet kwijt en vaak staan er grote vrachtwagens voor de kantoorramen.

Onze parkmanager is momenteel vooral bezig met sussen en brandjes blussen. Het bestuur van BIZ Bedrijventerreinen Wateringen heeft niet het gevoel serieus te worden genomen. Wij zijn als BIZ genoodzaakt alternatieven te bedenken om de parkeeroverlast tegen te gaan terwijl dit primair een taak is van de gemeente Westland.

Ja, wij hebben begrip voor het tekort aan BOA capaciteit, maar ook wanneer de handhaving op onze bedrijventerreinen aanwezig is wordt er geen actie ondernomen tegen de overlast. Het is tijd om paal en perk te stellen, regels zijn er niet voor niets en dienen nageleefd te worden. Degenen zich hier niet aan houden moeten de financiële consequenties maar voelen. 

De tijd van pappen en nathouden is voorbij. Wij verlangen een daadkrachtig optreden van de gemeente Westland. Wanneer er de komende maand opgetreden wordt met het uitschrijven van bekeuringen, zal de overlast heel snel tot het verleden behoren.

Wij verwachten nu direct actie van Gemeente Westland, ook in de weekenden. Mocht blijken dat dit onvoldoende is, dan gaan wij op zeer korte termijn over tot handhavingsverzoeken. Indien nodig laten wij ons hierin juridisch ondersteunen.

Dit schrijven zal ook geplaatst worden op de BIZ-website en in de nieuwsbrieven.

Wij zien uit naar een spoedige reactie van gemeente Westland met een concreet en helder actieplan waarmee deze week direct wordt gestart.

Hartelijk dank voor jullie medewerking, namens alle eigenaren en huurders op WBC, Zwethove en Wateringseveld!

 

Bestuur BIZ bedrijventerreinen Wateringen

220819 verzakken 3
230206 bocht beschermingsblok kapot gereden
230206 langdurig gestalde oplegger
230328 oplegger
230328 parkeeroverlast vrachtwagens
230328 parkeeroverlast vrachtwagens2