Checklist veilig ondernemen

230822 brandweer

Heeft u al gecheckt of uw bedrijf (brand)veilig is? Wellicht zijn er eenvoudige maatregelen te treffen om het risico op brand te verminderen. Bijvoorbeeld door afstand te houden tussen opslag en gebouwen als dat mogelijk is. In het bouwbesluit is opgenomen dat gevaarlijke stoffen gescheiden moeten zijn van andere brandbare opslag. Ook voor bijvoorbeeld kunststof en hout zijn voorschriften. Meer informatie: opslag van brandbare goederen

Tips van de brandweer en Veiligheidsregiozhz over bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, toegangsbeveiliging en afstand tot gebouwen staan in bijgevoegd document: 230822-Checklist-veilig-ondernemen.

Op de website van Veiligheidsregiozhz zijn meerdere uitgebreide checklists te vinden.