Handhaving illegaal geplaatste containers

221222 nieuwsbrief illegale containers 03

Het bestuur heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de Gemeente Westland, met betrekking tot illegaal geplaatste containers.

Op onze bedrijventerreinen staan veel illegale  (afval)containers in de openbare ruimte. Dit geeft een rommelige uitstraling en zorgt voor extra afval. Er wordt vaak vuil naast de containers geplaatst, ook door buitenstaanders. Sommige containers zijn open, zodat het vuil over straat waait.

De containers die op de openbare weg geplaatst zijn, nemen parkeerruimte in die voor personen- en vrachtauto's bedoeld zijn. Bovendien
 levert het regelmatig onveilige verkeersituaties op, doordat het zicht op de weg beperkt wordt. 

Gemeente Westland is een onderzoek gestart naar de situatie ter plaatse. Bij het constateren van overtredingen zullen zij formele stappen ondernemen, zoals het versturen van een vooraankondiging. 

Het onderzoek neemt wat tijd in beslag, maar we verwachten het definitieve besluit op dit verzoek over uiterlijk 8 weken. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.