Parkeeroverlast vrachtwagens

parkeren met achtergrond

Parkeeroverlast door vrachtwagens blijft een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur!

Er is inmiddels veel bereikt met betrekking tot handhaving en het plaatsen van verkeersborden, maar parkeeroverlast blijft een belangrijk actiepunt. 

  • Er zijn vier straten waar het is toegestaan vrachtwagens te parkeren te weten; Monsterseweg, Maaslandseweg, Linnenwever en Stoelmatter (parkeerplaats voor AH Vrij).
  • Er is handhaving ingezet op de plaatsen waar borden staan met alleen parkeren personenauto’s (zie afbeelding verkeersbord)
  • Op de parkeerplaatsen waar deze verkeersborden niet staan wordt helaas nog steeds geparkeerd door vrachtwagens.
  • Hierop is door het bestuur van de BIZ  en onze parkmanager actie ondernomen; er zijn diverse overleggen en mailwisselingen geweest met de gemeente ambtenaren om zo snel mogelijk op de resterende parkeerplaatsen ook deze borden te plaatsen.

Status nu:

Gemeente Westland heeft beloofd de borden zo snel mogelijk te plaatsen, helaas is hier nog steeds geen uitvoering aan gegeven.

Actie BIZ:

We onderzoeken of het mogelijk is om plantenbakken te plaatsen. Dit ter verfraaiing van de bedrijventerreinen, maar ook om het vrachtwagens onmogelijk te maken op die plekken te parkeren waar het niet is toegestaan. 

Parkeeroverlast? Meldt dit bij https://www.gemeentewestland.nl/melding-maken/melding-openbare-ruimte.html onder kopje parkeren, verkeer en wegwerkzaamheden (zie afbeelding). Dit geeft meer druk op de gemeente om de plaatsing van de borden te bespoedigen.

 

Aanhangers

Diverse opleggers en aanhangers die al langere tijd op een plek stonden, zijn weggehaald. Hier wordt op gehandhaafd maar de overlast neemt de laatste tijd weer toe

Actie BIZ:

Overleg tussen onze parkmanager en Handhaving om het illegaal parkeren van aanhangers aan te pakken en deze op korte termijn te  verwijderen.

 

Containers

Aan het verwijderen van de containers van de parkeerplaatsen wordt nog steeds hard gewerkt. Dit is meerdere keren aangegeven bij- en er is overleg geweest met de gemeente Westland en er is een e-mail gestuurd.

Status nu:

Een contactpersoon van de Gemeente Westland stemt dit nu intern af met de verschillende afdelingen om hier schot in te krijgen. Helaas nog steeds zonder resultaat

Actie BIZ:

Intensief overleg tussen parkmanager, verschillende afdelingen binnen de gemeente en handhaving om het illegaal plaatsen van containers aan te pakken en deze op korte termijn te verwijderen. Helaas nog steeds zonder resultaat.