Project A4 Haaglanden-N14 op pauze

230919 Luchtfoto A4 Haaglanden N14 knooppunt Ypenburg 1200x600

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten om een aantal wegen- en vaarwegenprojecten te pauzeren. Ook het project A4 Haaglanden-N14 valt hieronder.

Geld en menskracht uit deze projecten uit het aanlegprogramma (MIRT) worden de komende jaren besteed aan de grootste onderhoudsbeurt van onze infrastructuur ooit.

Door stikstofproblematiek, stijgende prijzen in de bouw en krapte op de arbeidsmarkt kan een aantal aanlegprojecten op korte termijn niet worden uitgevoerd. Het geld en de menskracht worden daarom besteed aan een grote onderhoudsbeurt voor de bestaande infrastructuur, die deels verouderd is en toe is aan groot onderhoud of vervanging. Ook wordt er geld verschoven naar projecten die wel aangelegd kunnen worden of onder de rechter zijn om de uitvoering zeker te stellen. Over welke projecten gepauzeerd worden is de afgelopen weken gesproken met provincies, mede omdat er bij veel projecten sprake is van cofinanciering.

Het volledige nieuwsbericht is te vinden op de website van de Rijksoverheid. De Kamerbrief MIRT is ook online te vinden.

Project A4 Haaglanden-N14

Het project A4 Haaglanden-N14 zal voor de komende jaren worden gepauzeerd. Op dit moment is niet duidelijk hoelang deze pauze zal duren. Met alle betrokken partijen wordt binnenkort contact gezocht of zij worden per brief geïnformeerd.

Heeft u in de tussentijd vragen? Stuur dan een mail naar: A4-Haaglanden-N14@RWS.nl 

U kunt ook contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat via 0800-8002 (gratis).