Reactie gemeente op brandbrief inzake foutparkeren

IMG 1406

Sinds we de gemeente half maart een brandbrief hebben gestuurd over de voortdurende parkeeroverlast en het uitblijven van handhaving, is er intensief contact geweest met diverse ambtenaren. Inmiddels hebben we een reactie ontvangen die we graag met u delen.


Reactie van gemeente Westland:

Er is een constructieve oplossing voor het foutparkeren uitgewerkt.
Vanuit de verkeersafdeling wordt er komende maand een verkeersbesluit gepubliceerd waar vrachtwagens mogen parkeren en indirect waar ze dus niet mogen parkeren.
Hiernaast wordt er ook verkeersbesluit gepubliceerd over parkeren van personenauto’s.

Na publicatie van de besluiten geldt er een wettelijke termijn van 6 weken om bezwaar te maken. Na de bezwarentermijn worden er bij de entrees van het bedrijventerrein aanduiding borden geplaatst en mogelijk nog herhalingsborden of aanduiding borden op de locatie waar vrachtwagens wel mogen parkeren.

Na plaatsing aanduiding borden (verwachting rond september) kunnen de Boa’s van de gemeente gericht handhaven. Hierbij is de ambitie om vooralsnog driemaal per week een handhavingsronde te houden over het bedrijventerrein.


Actiepunten

Het is goed nieuws dat de gemeente Westland actie gaat ondernemen. Wij hopen dat:

  • dit duidelijkheid geeft voor iedereen
  • uiteindelijk de eigenaars en huurders hun auto’s weer normaal kunnen parkeren
  • dit de overlast en irritatie van het foutparkeren en het aantrekken van vreemde transportbedrijven tegengaat
  • we op termijn de straten, lantarenpalen, plantsoenen weer heel kunnen houden
  • we hiermee de bedrijventerreinen weer schoon, heel, duurzaam en veilig kunnen houden

Dit is natuurlijk een stap in de goede richting maar er staan nog meerdere actiepunten open. De komende periode ligt de focus onder andere op:

  • het verwijderen van illegaal geplaatste containers
  • de ontsluiting en bereikbaarheid van de bedrijventerreinen
  • het plaatsen van vuilnisbakken (tegengaan van de vervuiling door de welbekende witte koerierbusjes)

We houden u op de hoogte

Het bestuur blijft zich inzetten voor een bereikbaar, veilig, schoon en duurzaam bedrijventerrein. Onze parkmanager signaleert tijdens zijn wekelijkse schouwronde veel maar niet alles. Uw medewerking wordt op prijs gesteld. 

Meldingen over onder andere illegale activiteiten, afvaldumping, vandalisme, parkeeroverlast zijn welkom zodat er direct actie kan worden ondernomen. 
Een e-mail gaat het snelst: mail parkmanager

We houden ook u zo goed mogelijk op de hoogte van onze inspanningen. We laten ook regelmatig via LinkedIn van ons horen. 

Volgt u ons al op LinkedIn? Klik hier om naar onze pagina te gaan.