Start reconstructie N211 Wippolderlaan

230622 Wippolderlaan

De welbekende drukke Wippolderlaan gaat op de schop. In augustus gaat Gemeente Westland al starten met het rooien van de bomen langs het tracé zodat de kabels en leidingen in het projectgebied verlegd kunnen worden. 

Aannemerscombinatie Mobilis-Van Gelder begint in april 2024 aan de reconstructie. 

Wat gaan ze doen:

  • De weg tussen de A4 en de N222 wordt verbreed van 2×2 naar 2×3 rijstroken.
  • De kruising N211 – Laan van Wateringse Veld wordt ongelijkvloers aangelegd. Vanaf de nieuw aan te leggen rotonde bij de Laan van Wateringse Veld loopt de weg omhoog met een fly-over over de N211.
  • De kruising N211 – N222 wordt ongelijkvloers aangelegd.
  • Het naastgelegen recreatiegebied de Zwethzone wordt gedeeltelijk opnieuw ingericht.
  • In het ontwerp van de weg zijn (extra) maatregelen opgenomen tegen licht en geluidhinder.

Er zijn ons zowel vanuit de aannemer als vanuit de Gemeente Westland contactpersonen aangewezen, die de zo belangrijke ontsluitingen bewaken tijdens de werkzaamheden.

Op de website N211 Wippolderlaan zijn de meest actuele ontwikkelingen te lezen.