Subsidie verkeersonderzoek toegekend

230922 logo PZH

Het bestuur heeft bij de provincie Zuid Holland subsidie aangevraagd voor het laten uitvoeren van een verkeersonderzoek. Doel van het onderzoek is voornamelijk om het parkeren op de terreinen in kaart te brengen. Met de bevindingen uit het onderzoek kunnen we gericht actie ondernemen om de parkeerproblematiek goed te gaan reguleren. Inmiddels heeft de provincie de subsidie toegekend. Het onderzoek zal de komende tijd uitgevoerd worden door een onafhankelijk adviesbureau. Momenteel wordt er bij verschillende partijen uitvraag gedaan.

Wij houden u op de hoogte van de bevindingen!