Verminder kans op brandstichting

221208 voorkom brandstichting

Het buiten opslaan van brandbare materialen brengt risico’s met zich mee. Brandstichting is één van de meest voorkomende oorzaken van brand. Rook en roet kunnen veel schade aanrichten en bovendien kan de brand overslaan naar uw gebouwen.
Vooral afvalcontainers, pallets, kratten en verpakkingsmateriaal zijn vaak doelwit van brandstichting en vandalisme.

Met deze tips verkleint u het risico van brand door buitenopslag:
• Sla uw spullen zoveel mogelijk binnen op.
• Richt voor buitenopslag een vaste plek in, buiten het bereik van vandalen.
• Gebruik voor afvalopslag containers die zijn voorzien van een slot. Informeer bij uw afvalinzamelingsbedrijf naar de mogelijkheden.
• Zet geen afvalmaterialen naast de containers. Overweeg een grotere container of een extra ophaaldag als u meer afval heeft dan in de container past.
• Zet uw containers vast, zodat anderen deze niet kunnen verplaatsen.
• Controleer aan het einde van de werkdag of het terrein is afgesloten zodat de buiten opgeslagen materialen niet bereikbaar zijn voor derden.
• Ga in gesprek met uw buren als de buitenopslag op het naastgelegen terrein een brandgevaarlijke situatie oplevert voor uw bedrijf.

De schade bij brandstichting kunt u beperken door brandbare materialen slim op te slaan. Zorg ervoor dat de brand niet kan overslaan naar uw gebouwen.

Met deze tips beperkt u de schade bij brand:
• Houd zo veel mogelijk afstand tussen de opslag en uw gebouwen. Houd hiervoor als algemene richtlijn minimaal tien meter aan.
• Sla niet meer pallets, kratten en overige brandbare materialen op dan nodig is.
• Plaats emballage, afval en andere brandbare goederen niet onder luifels en afdaken.
• Vuile poetsdoeken, verfresten en sigarettenafval kunnen door zelfontbranding brand veroorzaken.
Maak daarom gebruik van metalen afvalcontainers met gesloten deksel.