Wateringveldseweg afgesloten op 5 juli 2024

240522 weekendafsluiting Wateringveldseweg

Van vrijdagavond 5 juli 22.00 uur tot maandagochtend 8 juli 04.00 uur wordt de N211 Wippolderlaan tussen de Erasmusweg en de A4 in beide richtingen afgesloten in verband met herstelwerkzaamheden aan het asfalt. Tijdens dit weekend wordt er ook een duiker (een ondergrondse doorgang voor water) aangebracht onder de Wateringveldseweg door de aannemer van de N211, Westlandse Entree.

Hiervoor is op vrijdag 5 juli vanaf 10.00 uur de Wateringveldseweg tussen de Wippolderlaan en het bedrijventerrein Wateringen in beide richtingen afgesloten.  

Uitgebreide info: Weekendafsluiting voor reparatie asfalt - N211 Wippolderlaan

Bereikbaarheid bedrijventerrein en omleidingsroutes

Het bedrijventerrein is bereikbaar via de Dorpskade (noordzijde). U kunt - met name door de afsluiting van de Wateringveldseweg vrijdag overdag - te maken krijgen met extra drukte op de omleidingsroutes en met langere reistijden. Het verkeer van en naar het bedrijventerrein rijdt vanaf vrijdag 10.00 uur via de Dorpskade (noordzijde).  

De uitvoerder onderzoekt of een extra omleidingsroute mogelijk is vanaf de bedrijventerreinen via de brug van de weg Hoefsmid naar Sylvain Poonsstraat (bij de parkeerplaats ter hoogte van de Basic-Fit) voor vrachtverkeer tot een aslast van 15 ton. Meer informatie volgt op een later moment.

Omleidingsroute sluiting N211 Wippolderlaan
Tijdens deze weekendafsluiting worden de omleidingsroutes aangehouden zoals bij de eerste 2 weekendafsluitingen in maart en april van dit jaar. De omleidingsroutes voor het weekend van 5-8 juli vindt u hier: https://n211wippolderlaan.nl/werkzaamheden/omleidingen

Meer informatie 

Op de website www.n211wippolderlaan.nl vindt u meer informatie over het project en de werkzaamheden.

U kunt ook op de hoogte blijven van de actuele werkzaamheden en eventuele bouwhinder via de BouwApp. De download instructies vindt u hier: BouwApp - N211 Wippolderlaan