Wekelijkse schouw door de parkmanager

231023 trottoir

Wekelijks doet onze parkmanager een schouw over de bedrijventerreinen. Deze week trof hij op de kruising van de Westlandseweg met de Lierseweg deze kapotte trottoirtegels aan. 

Omdat schoon, heel en veilig op het terrein van groot belang zijn, is er door het parkmanagement een melding gedaan bij de gemeente Westland met de vraag de situatie te herstellen.