22-09-2023

Subsidie verkeersonderzoek toegekend

Het bestuur heeft bij de provincie Zuid Holland subsidie aangevraagd voor het laten uitvoeren van een verkeersonderzoek. Doel van het onderzoek is voornamelijk om het parkeren op de terreinen in

19-09-2023

Project A4 Haaglanden-N14 op pauze

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten om een aantal wegen- en vaarwegenprojecten te pauzeren. Ook het project A4 Haaglanden-N14 valt hieronder.

 

22-08-2023

Checklist veilig ondernemen

Heeft u al gecheckt of uw bedrijf (brand)veilig is? Wellicht zijn er eenvoudige maatregelen te treffen om het risico op brand te verminderen. Bijvoorbeeld door afstand te houden tussen opslag en gebouwen als dat

230814 vervuiling sloot
14-08-2023

Drijfvuil in de sloot

De foto hierboven is genomen bij de sloot langs de Vlasser. Er drijven plastic zakken, blikjes en ander afval op het water. Behalve dat het er niet zo gezellig uitziet, is het ook slecht voor de waterkwaliteit, voor de watervogels en voor de vissen. 

De parkmanager heeft een melding gedaan bij de gemeente, met het verzoek het afval op te ruimen. 

08-08-2023

Herkennen hennepkwekerij of drugslab

Bij het verhuren van (een deel van) een pand, bestaat het risico van crimineel misbruik. Dit is niet altijd te voorkomen, maar als de verhuurder over de juiste informatie beschikt kan

06-08-2023

Brief voorbereidende werkzaamheden

Van half augustus tot maart 2024 voert Entree Westland samen met betrokken netbeheerders voorbereidende werkzaamheden uit, zodat de reconstructie werkzaamheden aan de N211

04-08-2023

Handhaving illegaal geplaatste containers

Het bestuur heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de Gemeente Westland, met betrekking tot de illegaal geplaatste containers op de bedrijventerreinen.

26-07-2023

Westlandse Entree

Aannemerscombinatie Mobilis-Van Gelder gaat de reconstructie N211 Wippolderlaan uitvoeren onder de toepasselijke naam Westlandse Entree. Zij zullen hierbij nauw samenwerken met de provincie Zuid Holland. Naar verwachting ontvangen

22-06-2023

Start reconstructie N211 Wippolderlaan

De welbekende drukke Wippolderlaan gaat op de schop. In augustus gaat Gemeente Westland al starten met het rooien van de bomen langs het tracé zodat de kabels en leidingen in het projectgebied verlegd kunnen