Een verslag van de informatiemiddag

BIZ lunchbijeenkomst14

Op 27 september heeft er een informatiemiddag van de BIZ plaatsgevonden. Voorafgaand aan de bijeenkomst was er voldoende tijd voor de aanwezigen om onder het genot van een heerlijk lunch elkaar beter te leren kennen en om vooral kennis met elkaar te delen.  

Het werd een interessante middag met uiteenlopende onderwerpen. Het bestuur heeft in een korte presentatie weergegeven wat u kunt verwachten van de BIZ, waaronder de mogelijkheden en onmogelijkheden, welke acties zij afgelopen periode hebben ondernomen en welke prioriteiten er zijn voor de komende BIZ periode. Verder was het bestuur vooral benieuwd naar de wensen vanuit de ondernemers. Hierbij kwam duidelijk naar voren dat men het eens is met de focus voor de komende periode, namelijk:

  • Handhaving op parkeren en containers
  • Ontsluiting
  • Schoon en heel houden van het terrein om verloedering te voorkomen

Helaas blijkt ook uit deze bijeenkomst, dat we al veel te lang praten over bepaalde onderwerpen zonder het gewenste resultaat te behalen. Dit zijn taken welke door de gemeente opgepakt moeten worden. Hierover is al vaak gesproken met de burgemeesters, de diverse wethouders en ambtenaren. Zowel de aanwezigen vanuit de bedrijven, als vanuit het bestuur van de BIZ willen hier meer daadkracht op gaan zien.  

Indien nodig zal het bestuur daarom zelf wat meer acties uitzetten. Zo heeft het bestuur onlangs plantenbakken laten plaatsen. Deze dienen als verfraaiing van het bedrijventerrein, maar tevens als fysieke obstakels tegen parkeeroverlast. Indien nodig zal het bestuur ook een advocaat inschakelen om ervoor te zorgen dat het gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid zal nakomen.

Parkmanager Ron Verhage laat deze middag middels een aantal foto’s zien wat hij het afgelopen jaar op het gebied van schoon, heel en veilig allemaal is tegengekomen. Aan de hand van dit deel van de presentatie wordt het goed duidelijk, dat als er geen BIZ meer zou zijn, de verloedering snel toe zal slaan. Zo zal er dan geen Parkmanager meer aanwezig zijn, geen beveiligingsbedrijf die rondes over het terrein maakt, geen toezicht door inzet van de beveiligingscamera’s, geen budget voor extra onderhoud op het gebied van groenonderhoud en onkruidvrij houden etc. etc.

Aan het einde van de bijeenkomst werd de nieuwe website gelanceerd! Deze heeft een frisse uitstraling en zal vanaf heden ook actueel gehouden worden. Kijk dus regelmatig op deze site! De nieuwe website wordt enthousiaste ontvangen.

Vol enthousiasme zal het bestuur met alle input vanuit deze middag weer aan de slag gaan. Zo staat binnenkort weer een gesprek met de wethouders op de agenda. We houden u op de hoogte.

 

221118 hennep
BIZ lunchbijeenkomst01
BIZ lunchbijeenkomst04
BIZ lunchbijeenkomst05
BIZ lunchbijeenkomst06
BIZ lunchbijeenkomst08
BIZ lunchbijeenkomst11
BIZ lunchbijeenkomst14
BIZ lunchbijeenkomst17
BIZ lunchbijeenkomst18