Geslaagde ledenbijeenkomst

231114 bijeenkomst 22

Download-hier-de-presentatie

Ruim 30 ondernemers van onze bedrijventerreinen gaven op 14 november gehoor aan de uitnodiging om bij te praten over de voortgang van BIZ Bedrijventerreinen Wateringen. Na de inleiding door voorzitter Henry Huiskens over de bereikte doelen en de actiepunten voor komend jaar, werden veel vragen gesteld. Op de meeste vragen en opmerkingen van de ondernemers had parkmanager Ron Verhage een antwoord. Hij werd daarin bijgestaan door David, die namens handhaving van Gemeente Westland aanwezig was. Beide heren zijn goed op de hoogte van de situatie ter plaatse. 

Henry bedankt de heer André van der Goes voor zijn inzet gedurende vele jaren. André is vele jaren de voortrekker van de BIZ geweest en heeft veel bereikt met betrekking tot de infrastructuur en het onderhoud van onze terreinen. We zullen zijn leeftijd niet noemen, maar kunnen wel stellen dat hij zijn sporen verdiend heeft. Nu hij besloten heeft zich per november 2024 terug te trekken uit het bestuur zullen we zijn kennis en ervaring gaan missen.  

Voor het bestuur is het goed om de standpunten van de ondernemers te horen, voor de ondernemers is het goed om te horen wat het bestuur de afgelopen jaren heeft bereikt. Dankzij deze interactie kan de agenda voor komend jaar gevuld worden met actiepunten die voor alle gebruikers van de terreinen belangrijk zijn. 

Kortom, we kijken terug op een positieve vergadering.

Hieronder een greep uit de onderwerpen die besproken zijn:

Veilig

Op bepaalde plekken staan witte busjes geparkeerd die gevaarlijk uitsteken, zodat er gevaarlijke situaties ontstaan. Helaas is hier niet altijd op te handhaven omdat deze busjes vaak op eigen terrein staan. Met name op WBC wordt dit probleem gesignaleerd. 

Op de Monsterseweg worden regelmatig criminele activiteiten gesignaleerd. Van het overhandigen van verdachte pakketjes tot straatprostitutie. Het is belangrijk om hier zo snel mogelijk melding van te maken. Bel in dit geval 112. Het bestuur neemt deze signalering mee als actiepunt.

Hoewel kortgeleden nog is schoongemaakt, is geconstateerd dat er regelmatig straatkolken verstopt zijn. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. De terreinmanager geeft aan dat er op korte termijn een ronde wordt gedaan om het blad te verwijderen. 

Voorheen werd er op Zwethove regelmatig een controle gedaan naar mogelijke wietplantages. Ondernemers kregen bericht dat er een bezoek aan het bedrijf zou worden gebracht door het bestuur van de VVE. De panden waar men niet welkom was werden als verdacht aangemerkt. Het bestuur geeft aan dat een dergelijke actie niet op de planning staat. De terreinmanager is altijd alert op verdachte situaties. Met name geblindeerde ramen en wijzigingen in de situatie worden in de gaten gehouden. 

Bereikbaar

Sinds de APV voor illegaal geparkeerde vrachtwagens is ingevoerd op de bedrijventerreinen, is er al veel verbeterd. Ook de geplaatste plantenbakken hebben hun nut bewezen. Er staan echter nog regelmatig vrachtwagens voor langere tijd op een plek waar andere ondernemers er last van hebben. Bijvoorbeeld op laad- en losstroken. Op de Monsterseweg staat al sinds vorig jaar december een vrachtwagen geparkeerd. Op een andere plek staat een trailer op de stoep van donderdag tot en met zondag. 

Er wordt geopperd de middenberm van de Monsterseweg als BIZ aan te kopen om er een parkeerplaats van te maken. Deze locatie staat echter aangemerkt als toekomstige waterberging. 

De vertegenwoordiger van handhaving van Gemeente Westland geeft aan dat voertuigen die langere tijd ongebruikt op de openbare weg staan de aandacht hebben. Als de eigenaar geen gehoor geeft aan de oproep het voertuig te verwijderen, zal de gemeente het doen en de kosten verhalen. Is er geen eigenaar te achterhalen, wordt het voertuig verkocht. 

Na een grote opruimactie zijn de meeste containers van de openbare weg verwijderd. Er staan nog een aantal containers in de weg. Hier wordt actie op ondernomen door de parkmanager. 

Handhaving is inmiddels zeer actief. Helaas zijn er ook onterechte bekeuringen uitgedeeld. Er zijn plekken aangewezen waar vrachtwagens van een minimale grootte mogen parkeren. Een op het terrein gevestigd bedrijf is echter alsnog bekeurd. Omdat juist de niet op het terrein gevestigde bedrijven illegaal parkeren, is dit uiteraard zuur. Dit heeft de aandacht van handhaving. 

Duurzaam

Er liggen inmiddels veel zonnepanelen op de diverse daken van het bedrijventerrein. Met name de gezamenlijke aanvraag voor subsidie heeft hiertoe geleid. Op dit moment is er geen initiatief om dit nogmaals aan te bieden. Mochten er voldoende ondernemers geïnteresseerd zijn, dan kan het op de agenda van het bestuur gezet worden. 

Omdat er in de Broekpolder diverse warmteprojecten actief zijn, zal het bestuur op termijn bekijken of hier een combinatie met de bedrijventerreinen te maken is. 

Het bestuur heeft het plaatsen van laadpalen op de agenda staan. 

Schoon

Op korte termijn zal het blad verwijderd worden, zodat de putten niet verstopt raken.

Helaas is er veel overlast van busjes die afval achterlaten. Deze busjes zijn veelal van bedrijven die niet op de terreinen gevestigd zijn. Er zijn inmiddels meer prullenbakken geplaatst, maar die worden niet altijd op de juiste manier gebruikt. 

In de omgeving van de voedselbank zijn klachten over ongedierte. Omdat er onzorgvuldig wordt omgegaan met afval zijn er o.a. veel vliegen en spinnen. Er wordt regelmatig gecontroleerd en gewaarschuwd. De terreinmanager neemt het mee in zijn route tijdens de schouw.

De Gemeente Westland heeft enige jaren geleden op een aantal locaties de (midden)berm aangewezen als natuurlijke begroeiing. Helaas heeft dit tot gevolg dat er wildgroei is ontstaan, die er onverzorgd uitziet. Er wordt zoveel mogelijk gedaan om het onkruid te verwijderen en de begroeiing te verzorgen.

Overig

Er staan veel reclameborden, o.a. van de keukenbedrijven. Een ondernemer vraagt of dit zomaar mag en of hier iets tegen te doen is. De vertegenwoordiger van handhaving geeft aan dat er regels voor zijn. Deze zijn terug te vinden op de website van de gemeente: lees het hier

Hoewel een aantal ondernemers van mening is dat de gemeente te weinig doet, zijn anderen tevreden over de wijze waarop een melding wordt afgehandeld. Uiteraard kan er altijd een melding gedaan worden bij Ron Verhage, onze parkmanager. Als het over de openbare ruimte gaat, kan ook het meldpunt leefomgeving of de app buiten beter gebruikt worden.